Platby

Čísla účtu pro veškeré platby

4207178349 / 0800

Od 1. 1. 2016 platí jeden variabilní symbol pro obě platby – stravné i školné

(je to variabilní symbol stravného a tento symbol bude platit po celou docházku dítěte do MŠ)

 

Placení školného: 

Založte si trvalý příkaz k úhradě od září 2015 do června 2016 s platbou 500 Kč za měsíc.

Školné je možné uhradit i jednorázově 5 000 Kč za školní rok nebo 2 500 Kč pololetně.

  

Placení stravného:

Stravné se platí na konci každého měsíce složenkou. Platíte pouze to jídlo, kdy se Vaše dítě ve školce stravovalo.

Přesnídávka     7 Kč

Oběd             18 Kč

Svačina           7 Kč

 

Všechny platby prosím uhraďte na číslo účtu: 4207178349/0800