K zápisu si s sebou přineste:

  1. Vyplněnou žádost, potvrzenou lékařem – originál
  2. Rodný list dítěte

Zápis bude rozdělen do 2 částí:

  1. Vyplnění -  Žádosti o předškolní vzdělávání: 

Ve  středu 3. 5. 2017 od 13 do 18 hod

a ve čtvrtek  4. 5. 2017 od 7 do 12 hod

Vyplněnou žádost předá zákonný zástupce osobně k rukám ředitelky školy

v budově Hasičské zbrojnice, Pivovarská 1518, Lysá nad Labem.

Zákonný zástupce dostane přiděleno registrační číslo.

 

Dne 11. 5. 2017 od 10.00 do 12.00 hodin můžete v ředitelně Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem nahlédnout do spisu

(podle § 36 odst. 3 §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

  1. Informace o přijetí / nepřijetí  dítěte do mateřské školy

Vydávání rozhodnutí: ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 12 do 18 hod.

opět v budově Hasičské zbrojnice, Pivovarská 1518, Lysá nad Labem.