Vyhodnocení ankety

28.08.2019 10:00

VYHODNOCENÍ ANKETY PRO RODIČE

Děkujeme všem rodičům, kteří v naší anketě vyjádřili své názory.

Vážíme si toho, že většina rodičů se pochvalně vyjádřila k úrovni stravování.

Také k práci pedagogického personálu se rodiče vyjádřili vesměs pochvalně.  Děkujeme

 

Připomínky

Nevětrané prostory a horko v budově – nová budova je klimatizovaná, na staré budově větráme v období horka velice intenzivně, ovšem s ohledem na bezpečnost dětí. Využíváme i zastínění žaluziemi.

Výskyt bacilů- ve všech třídách ve staré budově máme čističky vzduchu, což rodič nemusel zaznamenat.

Délka provozní doby – od září 2019 bude provoz prodloužen6,00 hod – 16,30 hod

Více aktivit s vodou v době veder – v červnu byly zakoupeny a ihned  instalovány  stoly na vodní hrátky. Děti využívají také možnost sprchování na obou částech zahrady

 

S výsledkem ankety budeme nadále pracovat a budeme se snažit, aby spokojenost s naší MŠ stoupala.