Informace o platbě školného

31.03.2020 16:23

Vzhledem k současné situaci rozhodla ředitelka mateřské školy o úplatě za vzdělávání takto:

po ukončení přerušení provozu školy bude automaticky vrácena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání dle délky uzavření mateřské školy zpět na účet rodičů. Vyúčtování bude provedeno do konce června 2020.