Informace o platbě školného

12.03.2021 11:14

Vzhledem k současné situaci rozhodla ředitelka mateřské školy o úplatě za vzdělávání takto:

po dobu uzavření MŠ se úplata za předškolní vzdělávání neplatí.

Po ukončení přerušení provozu školy  bude  provedeno vyúčtování přijatých i nepřijatých plateb. V případě přeplatku bude přeplacená částka vrácena na účet rodiče nebo po vzájemné dohodě převedena na stravovací účet dítěte.

Vše bude vyúčtováno do konce června 2021.