Informace pro rodiče v době od 1.3. 2021

01.03.2021 17:25

Dle rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 je mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem od 27.února 2021 uzavřena.

Toto nařízení platí do 21.března 2021.

www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

 

OŠETŘOVNÉ

– podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Více najdete na www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Požadavek na umístění dětí do MŠ

Rodiče, jejichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády, resp. Nařízení hejtmanky Středočeského kraje, mohou prostřednictvím svého zaměstnavatele zadávat požadavek na umístění dětí do MŠ a ZŠ po dobu nouzového stavu.

V Lysé nad Labem se jedná o tato zařízení:

  • Základní škola J. A. Komenského
  • Mateřská škola Mašinka 

Kompletní Nařízení hejtmanky se seznamem profesí a zařízení naleznete zde: Rozhodnuti_hejtmanky

Postuú pro umístění dětí

  1. Zaměstnavatel (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, obecní policie,  Armáda  ČR,  atd. –viz  výčet  profesí  dle nařízení vlády) zašle požadavek na umístění dětí rodičů, kteří jsou jeho zaměstnanci.

Žádost obsahuje tyto údaje:

- jméno a věk dítěte,

- bydliště, popř. místo výkonu práce rodičů,

- telefonický (mobilní) kontakt na rodiče.

Žádost se zasílá na e-mailovou adresu jirouskova@kr-s.cz.

  1.  Žádost o  umístění  je  následně  předána  místně  příslušné určené škole, která se spojí s rodiči dítěte a domluví se na konkrétních  záležitostech  (např.  den  nástupu  do  školy, možnosti provozu, apod.)