Provoz MŠ

02.11.2020 18:46

Vážení rodiče,

od pondělí 2. 11. je provoz MŠ normálně

od 6,00 do 16,30 hod

V návaznosti na opatření vlády, je nutné, aby mělo každé dítě k dispozici 2 ks roušek nebo jiné ochrany nosu a úst – uloženo v šatní skřínce dítěte. Ochranu nosu a úst budeme používat při pobytu mimo areál školy.

Vážení rodiče, jistě denně sledujete aktuální epidemiologickou situaci a povinná opatření proti šíření COVID 19. Mateřské školy zůstaly v této složité a náročné době, v době nouzového stavu otevřeny, jako jedny z mála ostatních stupňů škol a to zejména z důvodu ekonomického – jako podpora pro zajištění dětí zaměstnaných rodičů. Je nouzový stav a denně sledujeme čísla nárůstu onemocnění Covidem 19.. Jsme upozorňováni na nutnost neshlukování lidí, nescházet se v počtu víc jak 6 osob, držet rozestupy a další. Dokonce bylo doporučeno, kdo nemusí, aby zbytečně bez ochrany ani nevycházel ven. Začínají se stavět náhradní lůžka a nemocnice. Situace je komplikovaná a velmi vážná.

Prosíme Vás, zhodnoťte svou osobní a rodinnou situaci, rizika nakažení a zvažte, zda Vaše dítě musí navštěvovat s této době mateřskou školu.

KŠ ORP Lysá nad Labem  na základě vývoje personální situace v MŠ Lysá nad Labem vyzývá rodiče dětí, kteří jsou na mateřské dovolené, nebo zůstávají po dobu uzavření základních škol  doma se staršími sourozenci, aby zvážili umístnění dětí do MŠ. Předejde se tím možnému úplnému uzavření MŠ.  Po dobu nouzového stavu, kdy dítě ponechají rodiče z těchto důvodů doma a není ve školce přítomné, se odpouští školné.

Děkujeme.