Zápis do 1. tříd

Informace pro rodiče předškoláků ohledně zápisů do ZŠ v Lysé nad Labem

Sledujte web škol viz níže

https://www.zsbhrozneho.cz/

https://docs.google.com/document/d/1LN7qHDCFCJgEXls9IJPq9GlWEg69CYiJhtLc-ammhu0/edit

https://zslitol.cz/zapis-do-skoly/

 

Pokud žádáte odklad ŠD, vyplňte Žádost o přijetí do ZŠ, domluvte se s řed. ZŠ a informujte i řed. MŠ.