Elektronický předzápis  k prázdninovému provozu

 

Od 26.5.2020 probíhá elektronický předzápis  k prázdninovému provozu v lyských mateřských školách, je určen pro děti, které již do některé mateřské školy v Lysé nad Labem dochází.

Veškeré dokumenty (přihlášku, odvádění dětí, případně přihlášku ke stravování aj.) podepíšete první den nástupu dítěte k prázdninovému provozu v dané mateřské škole.
Přihlášení k prázdninovému provozu bude ukončeno 7.6.2020.

prazdninovy provoz.pdf

 

Prázdninový provoz červenec – srpen 2020

1. 7. 2020 – 10. 7. 2020 MŠ Dráček
13. 7. 2020 – 24. 7. 2020 MŠ Pampeliška
27. 7. 2020 – 7. 8. 2020 MŠ Čtyřlístek
10. 8. 2020 – 21. 8. 2020 MŠ Mašinka
Od 26.5.2020 probíhá elektronický předzápis  k prázdninovému provozu v lyských mateřských školách, je určen pro děti, které již do některé mateřské školy v Lysé nad Labem dochází.
Odkaz na elektronický předzápis je na stánkách školy v sekci Informace pro rodiče.
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-lnl-ctyrlistek

Přihlášení na prázdninový provoz probíhá elektronicky, přihlášky není třeba tisknout a odevzdávat.
Platbu proveďte dle informací na elektronické přihlášce.
Úplata za prázdninový provoz se netýká dětí plnící povinné předškolní vzdělávání.
Veškeré dokumenty (přihlášku, odvádění dětí, aj.) podepíšete první den nástupu dítěte k prázdninovému provozu v dané mateřské škole.
Přihlášení k prázdninovému provozu bude ukončeno 7. 6. 2020.

Č. j. 13/2020    ze dne 22.5.2020
Kritéria přijímání k prázdninovému provozu pro školní rok 2019/2020:
Přednostně jsou přijímány děti z MŠ Čtyřlístek, které elektronicky zákonní zástupci přihlásí k prázdninovému provozu v řádném termínu nejpozději do 7. 6. 2020 a do 14. 6. 2020 uhradí všechny platby.
Následně budou přijímány děti z ostatních mateřských škol v Lysé nad Labem, které zákonní zástupci přihlásí elektronicky k prázdninovému provozu v řádném termínu nejpozději do 7. 6. 2020, dle pořadí odevzdání přihlášky, do povolené kapacity MŠ Čtyřlístek (150 míst). V případě vyššího počtu odevzdaných žádostí bude ředitelka postupovat za pomoci transparentního losování mezi žadateli z MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška, MŠ Dráček.