Informace o prázdninovém provozu v lyských mateřských školách

(červenec–srpen 2022)

 

1.7.2022 - 15.7.2022                    MŠ Čtyřlístek

18.7.2022 - 29.7.2022                  MŠ Mašinka

1.8.2022 - 12.8.2022                    MŠ Dráček

15.8.2022 - 26.8.2022                  MŠ Pampeliška

 

Od 23.5.2022 do 30.5.2022 probíhá dálkové přihlašování k prázdninovému provozu v lyských mateřských školách. Je určen pro děti, které již do některé mateřské školy v Lysé nad Labem dochází.

Elektronický zápis k prázdninovému provozu bude probíhat přes odkaz na webových stránkách školy, který najdete v sekci „Pro rodiče - Prázdninový provoz“ :

 

elektronický předzápis prázninový provoz
 

Přihlášení na prázdninový provoz probíhá pouze elektronicky, přihlášky není třeba tisknout a odevzdávat.

Neinvestiční náklady za prázdninový provoz 25,-Kč/den. Neinvestiční náklady, které uhradí zákon. zástupce se počítají takto: 25,- Kč x počet přihlášených dnů. Výslednou částku zašlete na účet: 4207178349/0800.(Variabilní symbol 2109 + jméno dítěte). Úplata se při neúčasti dítěte na prázdninovém provozu vrací pouze v případě nemoci, která bude doložena lékařským potvrzením nejpozději do 30.7.2022. Předškoláci a děti s OŠD neinvestiční náklady nehradí.

Stravné (dle platného ceníku) činí 45,-Kč/den celodenní docházka (dopolední docházka 35,- Kč/den). Stravné pro děti s OŠD činí celodenní docházka 48,- Kč/den, dopolední docházka 38,- Kč/den. Výslednou zálohu na stravné vypočítáte dle počtu odchozených dní a zvolené variantě (počet dní x 45,-/48,- nebo počet dní x 35,-/38.- Kč) a zašlete na účet 4207178349/0800 (variabilní symbol 2108 + jméno dítěte). 

Informace o platbě jsou uvedeny také na elektronické přihlášce.

Veškeré dokumenty (přihlášku, odvádění dětí, aj.) podepíšete první den nástupu dítěte k prázdninovému provozu v dané mateřské škole.

 

Přihlášení k prázdninovému provozu bude ukončeno 30.5. 2022.

 

Všechny děti, které zákonní zástupci přihlásili v MŠ Čtyřlístek k prázdninovému provozu, jsou přijaty.

 

Od 18.7. do 31.8.2022 bude v MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem provoz přerušen.

 

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu 2022
Informace k prázdninovému provozu 2022
Přihláška prázdninový provoz 2022