Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku k prázdninovému

provozu jsou přijati.

 

Prázdninový provoz červenec – srpen 2021

1. 7. 2021    –   9. 7. 2021  MŠ Mašinka
12. 7. 2021  –  23. 7. 2021 MŠ Dráček
26. 7. 2021  –  6. 8. 2021   MŠ Pampeliška
9. 8. 2021   –  20. 8. 2021  MŠ Čtyřlístek
 
V době od 1. 7.  do  8. 8. 2021  a od 23. 8. do 31. 8. 2021 bude provoz MŠ Čtyřlístek  přerušen
 
Od 24.5.2021 probíhá elektronický předzápis  k prázdninovému provozu v lyských mateřských školách, je určen pro děti, které již do některé mateřské školy v Lysé nad Labem dochází.

Odkaz na elektronický předzápis:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-lnl-ctyrlistek

 

Přihlášení na prázdninový provoz probíhá elektronicky, přihlášky není třeba tisknout a odevzdávat.

Platbu proveďte dle informací na elektronické přihlášce.

Úplata za prázdninový provoz se netýká dětí plnící povinné předškolní vzdělávání.

Veškeré dokumenty (přihlášku, odvádění dětí, aj.) podepíšete první den nástupu dítěte k prázdninovému provozu v dané mateřské škole.

Přihlášení k prázdninovému provozu bude ukončeno  28.5. 2021.

 

Č. j. 8/2021

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu pro školní rok 2021/2022 do MŠ Čtyřlístek

Přednostně jsou přijímány děti z MŠ Čtyřlístek, které elektronicky zákonní zástupci přihlásí k prázdninovému provozu v řádném termínu od 24. 5. – 28. 5. 2021 vyplněním  a odesláním přihlášky v elektronickém předzápisu.

Následně budou přijímány děti z ostatních mateřských škol v Lysé nad Labem, které zákonní zástupci elektronicky přihlásili k prázdninovému provozu v řádném termínu od 24. 5. – 28. 5. 2021 vyplněním a odesláním přihlášky v elektronickém předzápisu.

Počet dětí přijatých k prázdninovému provozu z ostatních mateřských škol je dán naplněním povolené kapacity MŠ Čtyřlístek (150 míst). V případě vyššího počtu odevzdaných žádostí bude ředitelka postupovat za pomoci transparentního losování mezi žadateli z MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška, MŠ Dráček.