Prohlášení o přístupnostii

Mateřská škola Čtyčlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem 99/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů


Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc..

DOC, XLS, PPT - pro zobrazení těchto dokumentů je možnost požít např. Open Office

Webové stránky jsou navrhnuty s maximálním akcentem na přehlednost, použitelnost a přístupnost své funkcionality a textového obsahu. Bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. tak, aby forma uveřejňovaných informací byla v maximální možné míře v souladu s vyhláškou, o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30.8.2020

 Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu:
reditelka@ms-ctyrlistek.cz