Zápis dětí do mateřské školy

 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou, tzn. školský zákon 561/2004 Sb., § 34 a vyhláškou č. 14/2005 a vyhláškou 280/2016. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v období od 2. do 16. května po dohodě ředitelky se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnost informována na informačních tabulích v mateřské škole, v Listech – městský časopis, na webových stránkách školy, příp. zřizovatele.
 
 
 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 
S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.
 
 
 
Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 5. roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou, tzn. školský zákon 561/2004 Sb., § 34 a vyhláškou č. 14/2005 a vyhláškou 280/2016. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v období od 2. do 16. května po dohodě ředitelky se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnost informována na informačních tabulích v mateřské škole, v Listech – městský časopis, na webových stránkách školy, příp. zřizovatele.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

 

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 5. roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem:

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPSK6TBR4UCBUJU