Zápis do MŠ

 

K zápisu si s sebou přineste:

1. Vyplněnou žádost, potvrzenou lékařem- originál

2. Rodný list dítěte

 

Zápis bude rozdělen do 2 částí:

  1. Vybírání -  Žádosti o přijetí dítěte k předškolní vzdělávání

ve  čtvrtek 3. 5. 2018 od 13 do 18 hod

a  v pátek    4. 5. 2018 od 7 do 12 hod

Vyplněnou žádost předá zákonný zástupce osobně k rukám ředitelky školy v budově Hasičské zbrojnice, Pivovarská 1518, Lysá nad Labem

Zákonný zástupce dostane přiděleno registrační číslo.

 

Dne 14. 5. 2018 od 10.00 do 12.00 hodin můžete v ředitelně Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem, nahlédnout do spisu (podle § 36 odst. 3 §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

  1. Vydávání rozhodnutí- Informace o přijetí / nepřijetí  dítěte do mateřské školy

Ve  čtvrtek 17. 5. 2018 od 13 do 18 hod  opět v  budově Hasičské zbrojnice, Pivovarská 1518, Lysá nad Labem