Naše poslání

Ukázat dětem svět takový, jaký je - není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, tak, jako v pohádce nebo v písničce. 
 
Chceme, aby naše škola zůstala školou mateřskou. Chceme dětem otevírat svět s laskavostí tak, aby na svoji "školičku" vzpomínaly s láskou. 
 

Neotevírejte dětem dveře, ale pomozte jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy.