Platby

 

Od 1.9.2022 dojde k navýšení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na 700,- Kč za kalendářní měsíc.

 

Číslo účtu pro všechny platby

4207178349 / 0800

Možnosti platby úplaty za předškolní vzdělávání:

  • měsíční převod 500,- Kč na výše uvedený bankovní účet
  • trvalý příkaz k úhradě (září - červen) 500,- Kč/měsíc na výše uvedený bankovní účet
  • jednorázový převod v září 5000,- Kč na výše uvedený bankovní účet
Všechny platby musí proběhnout do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
 
 

Placení stravného:

 

Vážení rodiče, vzhledem k rostoucím cenám potravin, jsme nuceni od 1. 6. 2022 upravit ceny stravného.

Stravné se platí převodem z účtu, případně složenkou. Důležité je uvedení VARIABILNÍHO SYMBOLU.

Záloha na stravné činí 800,- Kč měsíčně a je splatná k 15. dnu v daném měsíci. Rodičům je vystaveno vyúčtování stravného k poslednímu dni měsíce. Dle skutečně odebrané stravy je odečtena částka ze zálohy a je vystaven doklad o případném přeplatku či nedoplatku. Závěrečné vyúčtování stravného bude provedeno po ukončení prázdninového provozu pro daný školní rok.

V případě dotazů ohledně stravného se obracejte na paní Křížovou, tel: 725 349 040.

 

Nové ceny stravného od 1. 6. 2022

Dopolední svačina      11 Kč

Oběd do 6 let               24 Kč

Oběd nad 6 let             27 Kč

Odpolední svačina     10 Kč

 

Dále připomínám, že zákonní zástupci jsou povinni své děti při plánované i neplánované nepřítomnosti omlouvat (dle platného Školního řádu mateřské školy č.j. 21/2021 ze dne 25. 8. 2021). Pokud nebude dítě řádně omluveno, uhradí zákonný zástupce cenu celodenního stravování.