Platby

Čísla účtu pro veškeré platby

4207178349 / 0800

Od 1. 1. 2016 platí jeden variabilní symbol pro obě platby – stravné i školné

(je to variabilní symbol stravného a tento symbol bude platit po celou docházku dítěte do MŠ)

 

Placení školného: 

Založte si trvalý příkaz k úhradě od září do června s platbou 500 Kč za měsíc.
 

Placení stravného:

Stravné se platí převodem z účtu, případně složenkou. Důležité je uvedení VARIABILNÍHO SYMBOLU.

Stravné se platí zpětně, pouze za skutečně odebrané jídlo.

V případě dotazů ohledně stravného se obracejte na paní Křížovou, tel:725 349 040.

Dopolední svačina

9

Oběd do 6 let

21

Oběd nad 6 let

23

Odpolední svačina

9

Všechny platby prosím uhraďte na číslo účtu: 4207178349/0800

 

 

 


x