Režim dne

6:00 7:00 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům ve třídě Sluníček a v Zelené pastelce, volné hry
7:00 8:30 přechod dětí do svých tříd, spontánní i řízené aktivity, komunitní kruh
8:30 9:00 osobní hygiena, dopolední svačina
9:00 09:30 řízené aktivity  dětí v rámci Třídního vzdělávacího plánu
09:30 11:30 pobyt dětí venku
11:30 12:00 osobní hygiena, oběd
12:00 12:30 rozcházení dětí, hygiena, příprava na odpočinek
12:30 14:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:30 15:00 osobní hygiena, odpolední svačina
15:00 16:30 spontánní aktivity dětí, zájmové činnosti, pokračování započatých prací dne, rozcházení dětí, v případě pěkného počasí hry na školní zahradě