Režim dne

6:15 7:00 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím ve II.třídě SLUNÍČEK a v VI.třídě ZELENÉ PASTELKY. Volné spontánní zájmové aktivity
7:00 8:30 spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, řízená činnost
8:30 9:00 osobní hygiena, dopolední svačina
9:00 10:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity
10:00 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní
činnost
11:30 12:00 osobní hygiena dětí, oběd
12:00 12:30 rozcházení dětí, příprava na odpočinek
12:30 14:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:30 15:00 osobní hygiena, odpolední svačina
15:00 16:15 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí ve II. třídě SLUNÍČEK a v VI. třídě ZELENÉ PASTELKY. V případě pěkného počasí mohou pobíhat a hrát si na zahradě.