Vážení rodiče,


pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.
Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/lnl-ctyrlistek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

 

 

Podávání žádostí: od 2. 5. 2022 do 15. 5. 2022

(v případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu vhozením do schránky Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2022, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné.)

(je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování vhozením do schránky Mateřské školy Čtyřlístek Lysá nad Labem. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2025, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné.)

  • Datovou schránkou 8gzkqc3 (originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu)
  • Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu)
  • Osobně, po telefonické domluvě na tel. čísle 776880400

Dokumenty nutné k zápisu:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

2. Vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte, eventuálně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání.

3. Prostou kopii rodného listu.

4. Doklad o trvalém bydlišti dítěte pouze v případě, že jej dítě nemá v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé.